تقویت کننده های ذهن

قیمت : 20,000 تومان

تقویت اعصاب

قیمت : 20,000 تومان

سردرد

قیمت : 20,000 تومان

درمان میگرن

قیمت : 20,000 تومان

سرگیجه

قیمت : 20,000 تومان

شقيقه

قیمت : 20,000 تومان

آلزایمر

قیمت : 20,000 تومان

افزایش رطوبت مغز

قیمت : 20,000 تومان

ضربه مغزی

قیمت : 20,000 تومان

سکته مغزی

قیمت : 20,000 تومان

كما

قیمت : 20,000 تومان

کرم در مغز

قیمت : 20,000 تومان

تومور مغزی

قیمت : 20,000 تومان

لخته خون در مغز

قیمت : 20,000 تومان

قطع نخاع در اثر تصادف

قیمت : 20,000 تومان

جنون( پیشگیری و درمان)

قیمت : 20,000 تومان

پارکینسون

قیمت : 20,000 تومان

منگولیسم

قیمت : 20,000 تومان

مَس

قیمت : 20,000 تومان

تشنج و صرع

قیمت : 20,000 تومان

وسوسه و وسواس

قیمت : 20,000 تومان