درمان کم زایی و نازایی

قیمت : 20,000 تومان

ضعف جنسی زنان

قیمت : 20,000 تومان

اصلاح صورت خانمها

قیمت : 20,000 تومان

خونریزی غیر معمول

قیمت : 20,000 تومان

ویار بارداری

قیمت : 20,000 تومان

زخم دهانه رحم

قیمت : 20,000 تومان

ترمیم زخم سزارین

قیمت : 20,000 تومان

رطوبت رحم

قیمت : 20,000 تومان

گرگرفتگی یائسگی

قیمت : 20,000 تومان

عفونت رحم

قیمت : 20,000 تومان

خونریزی شدید قاعدگی

قیمت : 20,000 تومان

فیبروم رحم (ورم رحم)

قیمت : 20,000 تومان

التهاب رحم

قیمت : 20,000 تومان

عدم قاعدگی

قیمت : 20,000 تومان

افتادگی رحم

قیمت : 20,000 تومان

آسان شدن سختی زایمان

قیمت : 20,000 تومان

ضعف تخمدان

قیمت : 20,000 تومان

ناباروری از ناحیه زن

قیمت : 20,000 تومان

سقط جنین مکرر

قیمت : 20,000 تومان

يبوست بارداری

قیمت : 20,000 تومان

لخته خون کنار جفت

قیمت : 20,000 تومان

نفخ زمان بارداری

قیمت : 20,000 تومان

افسردگی بارداری

قیمت : 20,000 تومان

چند قلو شدن

قیمت : 20,000 تومان

دیابت بارداری

قیمت : 20,000 تومان

زردی نوزاد

قیمت : 20,000 تومان