درد کلیه و مثانه

قیمت : 20,000 تومان

سنگ کلیه

قیمت : 20,000 تومان

پف زیر چشم

قیمت : 20,000 تومان

ورم دست و پا

قیمت : 20,000 تومان

آب آوردن بیضه ها

قیمت : 20,000 تومان

دیالیز

قیمت : 20,000 تومان

سوزش ادرار

قیمت : 20,000 تومان

شب ادراری

قیمت : 20,000 تومان

پروستات

قیمت : 20,000 تومان

درد مثانه

قیمت : 20,000 تومان

افتادگی مثانه

قیمت : 20,000 تومان

خونریزی از مجاری ادرار

قیمت : 20,000 تومان

عفونت مثانه

قیمت : 20,000 تومان

تکرر ادرار

قیمت : 20,000 تومان

تقویت کمر

قیمت : 20,000 تومان

کمر درد

قیمت : 20,000 تومان

میل شدید جنسی

قیمت : 20,000 تومان

ضعف جنسی مردان

قیمت : 20,000 تومان

ناباروری از ناحیه مرد

قیمت : 20,000 تومان

عدم نعوظ و سستی آلت

قیمت : 20,000 تومان

زود انزالی

قیمت : 20,000 تومان

ابنها

قیمت : 20,000 تومان

بواسیر (درمان)

قیمت : 20,000 تومان