شب ادراری کودکان:

قیمت : 20,000 تومان

باز شدن زبان بچه

قیمت : 20,000 تومان

ریفلاکس نوزاد

قیمت : 20,000 تومان

انحراف بینی مادرزادی

قیمت : 20,000 تومان

تشنج نوزاد

قیمت : 20,000 تومان

اوریون بچه ها

قیمت : 20,000 تومان

اولین غذای نوزاد

قیمت : 20,000 تومان

زمان ختنه کردن کودک

قیمت : 20,000 تومان

رفلاکس نوزاد

قیمت : 20,000 تومان