سِل ( لاغری شدید )

قیمت : 20,000 تومان

سیاه سرفه

قیمت : 20,000 تومان

ریه های عفونی

قیمت : 20,000 تومان